پایان نیمه اول شاهین شهرداری بوشهر صفر خیبر خرم آباد صفر در شرایطی که بازیکنان باتجربه شاهین در ده دقیقه ابتدایی مسابقه با میدان داری: علیرضا رمضانی، محمد ابراهیمی و محمدرضا خرسندنیا تا حدودی بر روی دروازه خیبر فشار آوردند، بازیکنان خیبر با بستن روزنه ها و فضاهای خالی، فرصت خلق موقعیت را از سفیدپوشان شاهین گرفتند. خیبری ها در چند ضدحمله با سرعت بخشیدن به بازی و حرکات پا به توپ عارف رستمی، امیر غلامی و مهران احمدی صاحب موقعیت هایی شدند، که تعلل و کم دقتی مانع از به ثمر رسیدن گل برای خیبری ها شد.
kheybar-writer
۱۹ بهمن ۱۳۹۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *