خیبر خرم آباد VS استقلال ملاثانی ۱۴ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۰ تختی خرم آباد
آریو اسلامشهر VS خیبر خرم آباد ۲۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۰ ورزشگاه امام خمینی اسلامشهر
خیبر خرم آباد VS شهر راز شیراز ۲۷ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۰ تختی خرم آباد