نماینده شایسته لرستان به دنبال خلق شگفتی ویسی، به چند بازیکن خود استراحت داده بود بازیکن ها جوان را به خدمت گرفت، خیبری ها در شروع بازی آهنگ هجومی را دستور کار خود داشتند و با فشار پرس بالا و منطقه ای نفتی ها در لاک دفاعی فرو رفته بودند،خیبری ها به خوبی با خلق بازی سازی و استفاده از نقاط زمین بازی را باز کرده و چندین موقعیت گل زنی به دست آوردند،که با فشار سنگین خیبری ها نفت مغلوب این فشار سنگین شده بودند یک خطا پنالتی برو خیبری ها بازی یک گل برا خیبر دقیقه27 به ثمر رسید تا در ادامه فشار سنگین خیبر بازی یک طرفه‌ رو یک تک موقعیت نفتی ها گل مساوی را زدند تا نیمه اول مساوی به پایان برسد. نیمه دوم:خیبری ها که نیمه دوم را با آهنگ هجومی شروع کرده با دو تعویض فشار را بیشتر بیشتر کردن برو رو نفت آبادان، نفتی ها که مثل نیمه اول کاملا در لاک دفاعی فرو رفته بودند زیر فشار سنگین چشم بر ضد حملات داشتند، که در همان ابتدا نیمه دوم دقیقه50 گل دوم خیبر به ثمر رسید، نفتی ها که چیزی برابر بازی قشنگ و فشار خیبری ها نداشتند کاملا مغلوب و دفاعی بازی کردند،با دو ضد حمله نفت موقعیت نصفه نیمه به دست آوردند که راهی به دروازه خیبر نداشت، در ادامه بازی خیبری ها که بازی را باز کرده بودند فشار خود را بیشتر بیشتر کردند در دقیقه72 با شوت سنگین گل سوم خیبر به ثمر برسد تا نفتی ها مغلوب مغلوب تر شوند، در ادامه بازی خیبری ها که در همان دقیقه اول فشار سنگین بر رو نفتی ها داشتند بعد چند موقعیت گل زنی در دقیقه84 گل چهارم برایه خیبر به ثمر رسید تا یک نتیجه مطلوب به سود خیبر رقم بخورد… خیبر با این پیروزی ارزشمند به مرحله1/4نهایی صعود کرد
kheybar-writer
۲۷ دی ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *