میثم آقایی

مهاجم خیبر خرم آباد
13

پروفایل بازیکن

تاریخ تولد 1369/04/01
محل تولد اراک
پای تخصصی راست
راه آهن تهران-آلومینیوم هرمزگان-آلومینیوم اراک-پارس جنوبی جم-مس کرمان- ون پارس نقش جهان