مهدی جاوید

دفاع چپ خیبر خرم آباد
20

پروفایل بازیکن

تاریخ تولد 1383/05/21
محل تولد رشت
پای تخصصی چپ