سامان مهرابی‌زاده

مهاجم خیبر خرم آباد
74

پروفایل بازیکن

تاریخ تولد 1371/07/01
محل تولد رومشکان
پای تخصصی راست
تیم‌های سابق: مس شهر بابک، خیبر خرم‌آباد، پارس جنوبی جم، شهید قندی یزد و بعثت کرمانشاه