امیرحسین کریمی

دروازه بان خیبر خرم آباد
12

پروفایل بازیکن

تاریخ تولد 1381/01/26
محل تولد تبریز
پای تخصصی راست