لیگ آزادگان

۱۹ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۴:۱۵

شاهین شهرداری‌بوشهر 0:0 خیبر خرم آباد
4-3-3 سیستم 4-4-2