لیگ آزادگان

۰۲ دی ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۰

قشقایی شیراز 0:0 خیبر خرم آباد
4-3-3 سیستم 4-4-2