لیگ آزادگان

۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۰

خیبر خرم آباد 1:1 خوشه طلایی ساوه
4-4-2 سیستم 3-5-2
- گلزنان حسن مرادی فر(82)