لیگ آزادگان

۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۴:۰۰

مس شهر بابک 1:0 خیبر خرم آباد
گلزن ها مهرداد قنبری '35