لیگ آزادگان

۱۵ آبان ۱۴۰۰ | ۱۴:۳۰

مس شهر بابک 1-1 خیبر خرم آباد
علیرضا قاسمی (67) گلزن ها رضا شکری (79)