لیگ آزادگان

۱۰ دی ۱۴۰۱ | ۱۴:۰۰

شهرداری همدان 0:2 خیبر خرم آباد
مسعود رمضانی '4، محمد رضا کوشکی '92 گلزن ها