لیگ آزادگان

۰۹ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۹:۳۰

شمس آذر قزوین 1:3 خیبر خرم آباد
حسین فاضلی '68، پوریا سرآبادانی '86 گلزن ها مهرداد قنبری '56 (پ)