لیگ آزادگان

۰۱ آذر ۱۴۰۰ | ۱۴:۱۵

شمس آذر قزوین 3:3 خیبر خرم آباد
عباس عسکری(3)، پوریا سرابادانی(33)،فرید امیری (+45) گلزن ها حیمد دیوسالار(28,42)، محمد جواد عباسی (60)