لیگ آزادگان

۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۴:۱۵

خیبر خرم آباد 1:0 ون پارس اصفهان
گلزن ها امیر حسین صالحی '50