لیگ آزادگان

۱۹ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۸:۰۰

خیبر خرم آباد 0:1 مس شهر بابک
حمیدرضا طاهرخانی ('76) گلزن ها