لیگ آزادگان

۰۵ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۴:۰۰

خیبر خرم آباد 0:1 فجر سپاسی
مهرداد قنبری '5 گلزن ها