لیگ آزادگان

۲۸ آذر ۱۴۰۲ | ۱۴:۰۰

خیبر خرم آباد 0:3 شهر راز شیراز
مهرداد حیدری ('57)حمیدرضا طاهرخانی ('70)، حسین نخودکار (2+90) گلزن ها