لیگ آزادگان

۲۹ مهر ۱۴۰۲ | ۱۶:۰۰

خیبر خرم آباد 1:5 خوشه طلایی ساوه
حسین شهابی (۴)، علیرضا امیرخانی (۹ و ۱۵)، سامان مهرابی (۷۵ و ۸۴) گلزن ها برهان عابد (۵۱)