لیگ آزادگان

۲۵ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۵:۰۰

خیبر خرم آباد 1:3 خلیج فارس ماهشهر
حسین شهابی '43، رضا رضایی '81، سینا حاتمی '93 گلزن ها رحیم زهیوی '28