لیگ آزادگان

۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | ۲۰:۳۰

خیبر خرم آباد 2:0 آرمان گهر
گلزن ها رضا محمود آبادي (62)، آرمان اكوان (71)