لیگ آزادگان

۱۵ فروردین ۱۴۰۱ | ۲۰:۱۵

خیبر خرم آباد 0:1 شمس آذر قزوین
حسين شهابي (12) گلزن ها