لیگ آزادگان

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۱۷:۳۰

خوشه طلایی ساوه 1:1 خیبر خرم آباد
امیر میربزرگی '76 گلزن ها مهرداد آوخ '68