لیگ آزادگان

۲۶ مهر ۱۴۰۱ | ۱۶:۳۰

خلیج فارس ماهشهر 3:0 خیبر خرم آباد
برد با رای کمیته انضباطی