دروازه بان ها

محمدصادق نادرپور
۱ محمدصادق نادرپور دروازه بان
روح‌اله سعادتی‌کیا
۱۲ روح‌اله سعادتی‌کیا دروازه بان
کوروش ملکی
۳۳ کوروش ملکی دروازه بان

مدافعان

هافبک ها

مهرداد قنبری
۱۹ مهرداد قنبری هافبک
رضا صدری
۲۲ رضا صدری هافبک

مهاجم ها

میثم آقایی
۱۳ میثم آقایی مهاجم
مهرداد آوخ
۱۶ مهرداد آوخ مهاجم
سینا حاتمی
۲۰ سینا حاتمی مهاجم
حجت اسلامی
۲۷ حجت اسلامی مهاجم