• فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, zip, jpg, jpeg.
    حداکثر مجاز : ۶۴MB
بیانیه رسمی باشگاه خیبر خرم آباد در خصوص اشتباهات داوری در دیدار مقابل ویستاتوربین تهران